Dit was Croostwijk!

Wij hebben onze activiteiten gestaakt, maar vertellen je graag over hoe we hebben geholpen om van de A.S. Talmaschool in Rotterdam-Crooswijk een gemengde school te maken. Overweeg je een ouderinitiatief op te zetten? Wij hebben er heel positieve ervaringen mee.

Wij maakten in 2016 kennis met de Talmaschool, toen de wijk waar we waren komen wonen, Nieuw Crooswijk, nog voor de helft een bouwput was. We zochten een goede school in onze eigen wijk voor onze bijna leerplichtige kinderen. De Talmaschool weerspiegelde toen de wijk zoals die vroeger was. De nieuwe, veelal hoger opgeleide inwoners hadden de school nog niet ontdekt.

Een goede school

Meteen bij kennismaking bleek de school zeer ambitieus om dé nieuwe wijkschool te worden. Een school waar kinderen uit de oudbouw en de nieuwbouw, met allerlei achtergronden, elkaar ontmoeten en samen leren. Maar de eerste nieuwe wijkbewoners twijfelden nog of ze hun kinderen wilden inschrijven. Ze zagen de potentie van de school wel, maar herkenden zich niet genoeg in de samenstelling van de klassen.

Wij als oudergroep waren direct enthousiast over de Talmaschool. De gedrevenheid van het team, de doordachte onderwijsmethode, de centrale locatie, het mooie pand: wij zagen de school helemaal zitten. We schreven onze kinderen tegelijk in en besloten ons samen in te zetten voor de school.

Onze hulp

We hielpen bij activiteiten op school en zorgden vooral voor extra publiciteit: we maakten flyers en verspreidden die in onze wijk, we zetten sociale media in om onze wijkgenoten te informeren en zorgden dat er aandacht kwam voor de school in huis-aan-huisbladen, in wijkkranten en op de lokale tv. Ook organiseerden we buurtborrels voor oriënterende ouders en hielden we presentaties op open dagen.

Ons enthousiasme sloeg al snel over op veel andere ouders. Steeds meer nieuwe wijkbewoners schreven hun kinderen in, en na een tijdje werden er zelfs kinderen uit omliggende wijken ingeschreven. Na enkele jaren moest er zelfs een wachtlijst worden ingevoerd. Het eerder best bescheiden schooltje dreigde uit haar pand te groeien.

Onze bevindingen

We zijn blij en trots dat we zoveel nieuwe wijkbewoners hebben kunnen overtuigen om hun kinderen op de Talmaschool in te schrijven. We zijn heel tevreden met het onderwijs dat onze kinderen krijgen. We vinden het geweldig dat de school even gemengd is als de wijk waarin we wonen. Onze kinderen zitten niet in een bubbel op school, maar leren in de klas de samenleving kennen zoals ze is: superdivers.

Ons ouderinitiatief heeft ons, zeker in de eerste fase, best wat tijd en energie gekost, maar dat was het dubbel en dwars waard. Los van het resultaat van onze inspanningen: het was gezellig en verrijkend om “de boer op te gaan” voor onze school. We hebben veel wijkbewoners leren kennen en doordat we vaak op school waren, hebben we die ook meer van binnenuit leren kennen dan veel andere ouders. Door ons ouderinitiatief zijn we op een bijzondere manier betrokken geraakt bij de school. Een groot voorrecht.

Overweeg je een ouderinitiatief op te zetten? Twijfel niet te lang, je kunt echt iets bijdragen. Als je vragen hebt: stuur ons vooral een mail.

Hartelijke groet,
Oudergroep Croostwijk