Geslaagde Open dag!

de ster over open dagDat was een zeer geslaagde open dag op de Talmaschool, zaterdag! We hebben veel enthousiaste ouders en kinderen zien rondlopen door een hartstikke leuke en goeie school. Alle teamleden ontzettend bedankt voor hun inzet!

We kondigden het al aan op de open dag: we gaan een ouderinitiatief opzetten, om van de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van Nieuw Crooswijk te maken. Details volgen z.s.m.

Lokale media (De Havenloods en de Ster) berichtten al direct over de open dag van de Talmaschool en onze presentatie. Heel leuk! Maar zie ook het videoverslag van Ton Geenen van Crooswijk leeft:

https:/C:\\Users\\filip\\Local Sites\\Croostwijk.youtube.com/watch?v=zHAm97sZHJI

 

Open dag A.S. Talmaschool

Kan de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van het nieuwe Nieuw Crooswijk worden? Wij denken van wel! Wij zijn in gesprek met de school, om hier een ouderinitiatief op te starten.

Op 16 april houdt de A.S. Talmaschool open dag. Het team presenteert de school en ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten. We willen je van harte aanbevelen er eens een kijkje te gaan nemen. Wij gaan er zelf zeker naartoe en we hopen er zoveel mogelijk buurtgenoten te treffen. We stellen ons graag aan je voor, en vertellen graag meer over ons initiatief.

Lees hier de brief over de open dag aan de Talmaschool die we in Nieuw Crooswijk verspreid hebben. En zet het in je agenda: 16 april van 10.00 tot 16.00 uur: open dag op de A.S. Talmaschool (Vaandrigstraat 15).

Boor onderzoekt vestiging in Nieuw Crooswijk

Boor, de koepel voor openbaar onderwijs in Rotterdam, onderzoekt de mogelijkheid om in Nieuw Crooswijk basisonderwijs aan te bieden. Dat is duidelijk geworden in ons overleg met bestuurders van Boor.

De koepelorganisatie voelt zich verantwoordelijk om in zoveel mogelijk Rotterdamse wijken openbaar basisonderwijs aan te bieden. Tot 2013 bood Boor in Nieuw Crooswijk onderdak aan Daltonschool Pierre Bayle. Doordat de herbouw van de wijk stokte, liep het leerlingenaantal op deze school sterk terug en zag Boor zich gedwongen de vestiging te sluiten.

Nu de herbouw van de wijk weer flink op gang komt, wil Boor onderzoeken of zij alsnog een vestiging kan openen in de wijk. De komende weken verdiept Boor zich in de (te verwachten) bevolkingsopbouw in de wijk, en voert zij overleg met andere scholen in de wijk en de gemeente.

Ondertussen wil Boor samen met ons als ouders in kaart brengen wat de ideale school voor de wijk zou zijn. Binnenkort gaan wij hierover om tafel met onderwijskundigen van de organisatie.

Als ouderinitiatief zijn wij erg blij met de betrokken en enthousiaste opstelling van scholenkoepel Boor. Wij verheugen ons op de nadere gesprekken – én op de samenwerking die hier mogelijk op volgt.

Nieuw Crooswijkers: “Een school moet dichtbij zijn”

Even een terugblik op onze enquête. Een kleine maand geleden peilden we met een online vragenformulier of er behoefte was aan meer/beter basisonderwijs in Nieuw Crooswijk. Eén mail aan onze wijkgenoten, één bericht op Facebook en een paar tweets leverden na twee weken al 65 reacties op. Geen onaardige score, vonden wij.

Inmiddels hebben we de enquête gesloten. Kijk even mee naar de resultaten; wij trekken de volgende conclusies:

Vrijwel alle respondenten vinden het “belangrijk”, “zeer belangrijk” of zelfs een “vereiste” dat een basisschool dichtbij is.

Bijna negentig procent van de respondenten overweegt zijn kind in Nieuw Crooswijk naar een (openbare) basisschool te sturen, als die er zou komen.

Niet alleen huidige bewoners, maar ook toekomstige bewoners van Nieuw Crooswijk pleiten voor goed basisonderwijs in de wijk. Oftewel: goed basisonderwijs maakt de wijk aantrekkelijk voor nieuwe bewoners.

Maar de belangrijkste uitkomst was nog wel, dat we in een mum van tijd een huiskamer vol betrokken buurtgenoten bij elkaar hadden. Mensen die willen meedenken en meehelpen om meer basisonderwijs in de wijk op poten te krijgen!

Prominente aandacht in AD en Havenloods

Via e-mail en Facebook nodigden we buurtgenoten uit om onze enquête in te vullen. En die gaven gehoor aan onze oproep; na een paar dagen hadden al meer dan vijftig mensen de enquête ingevuld.

Toen ook de Havenloods en het AD ons “nieuws” brachten, werden we al snel benaderd door schoolbestuurders en beleidsmakers. Kennelijk leefde het onderwerp…

AD  havenloods