Samenwerking van start!

Kort voor de zomervakantie hebben we onze samenwerking met de A.S. Talmaschool met een klein feestje bezegeld. We zetten onze handtekening onder ons prachtige en daadkrachtige convenant. Ook hebben we als initiatiefnemers allemaal onze kinderen op de Talmaschool ingeschreven.

We hebben er veel zin in. Samen met het bevlogen docententeam gaan we van de Talmaschool dé gemengde wijkschool van Nieuw Crooswijk maken.

Ook de gemeente Rotterdam was officieel aanwezig bij dit feestelijke moment. “We vinden dit een geweldig initiatief,” aldus Josine Meurs, hoofd van de afdeling onderwijs van de gemeente. “We weten zeker dat jullie er samen een succes van gaan maken.”

Zie voor meer foto’s van deze middag ook onze Facebook-pagina. En vergeet hem niet te liken!

Samen inschrijven, feest!

chocotaartOm onze uitstekende samenwerking met de A.S. Talmaschool te bezegelen, organiseren we op 4 juli een officiële en feestelijke bijeenkomst. Wij, de ouders van Croostwijk, schrijven dan samen onze kinderen in als leerling op de A.S. Talmaschool.

Heb jij ook gekozen voor de Talmaschool?  Doe mee en schrijf je kind(eren) samen met ons in! Hoe meer ouders zich bij ons initiatief aansluiten, hoe groter de feestvreugde…

Tijdens deze bijeenkomst zetten we ook onze handtekeningen onder het manifest dat we samen met het team van de Talmaschool hebben opgesteld. In dit document hebben we beschreven hoe we de komende jaren gaan samenwerken, om van de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van Nieuw Crooswijk te maken.

Minstens zo belangrijk als het officiële gedeelte, is dat we op 4 juli het glas kunnen heffen met alle medewerkers van de Talmaschool.  We zijn apetrots op de resultaten die we nu al samen met hen hebben geboekt. En we kijken uit naar de samenwerking de komende jaren. Dat is een klein feestje waard!

Samen inschrijven + ondertekenen manifest
maandag 4 juli, 16:00 – 17:00u.
A.S. Talmaschool, Vaandrigstraat 15.

Kom langs, doe mee, wees welkom!

2 juli: ouderborrel + speelafspraak

facebook_1465128011648Wegens succes herhaald: de borrel voor ouders die zich oriënteren op de A.S. Talmaschool. Op 4 juni hadden we al een gezellige en informatieve bijeenkomst bij de Speeltuinvereniging Crooswijk. Ouders leerden elkaar kennen en de kinderen gingen lekker hun gang op de speeltoestellen. Voor herhaling vatbaar, vinden wij.

Dus zet het in je agenda: 2 juli, 10:30 – 12:30, Speeltuinvereniging Crooswijk aan het Schuttersveld. Kom langs, stel al je vragen over de Talmaschool en ons ouderinitiatief, en maak kennis met je buurtgenoten!

Samenwerking met Talmaschool

Croostwijk opendag Talma (2 van 25)Goed nieuws! Na de geslaagde Open dag op 16 april (zie foto), is ons overleg met de A.S. Talmaschool in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels hebben we meerdere bijeenkomsten met het team van de school gehad. Daarbij hebben we afgesproken: we gaan een ouderinitiatief opstarten op en met de Talmaschool, om er dé wijkschool van Nieuw Crooswijk van te maken.

We hebben een convenant opgesteld, waarin we onze plannen hebben vastgelegd. Dit zijn de hoofdpunten:

Het onderwijs is uitstekend aan de Talmaschool. Daar hoeft niks aan te veranderen; de pedagogische visie is goed doortimmerd.

De komende jaren gaan we veel publiciteit genereren voor de school. Zo willen we ervoor zorgen dat íedereen in de wijk weet wat voor goeie school de Talmaschool is. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de nieuwe, veelal hoger opgeleide inwoners van de wijk. Want dat is de groep die de Talmaschool nu nog links laat liggen.

We streven naar minimaal een derde kinderen van hoogopgeleide ouders (HBO+) in een klas van maximaal vijfentwintig leerlingen. Kinderen van hoogopgeleide ouders worden in groepjes in een klas geplaatst.

Op dit moment werkt de Talmaschool niet samen met een buitenschoolse opvang (BSO). Hierin gaan we z.s.m. verandering brengen.

De instroom van kinderen “uit het ouderinitiatief” start vanaf september 2016. In januari 2017 kan dan de eerste gemengde groep 1 starten, en daarna ieder jaar minstens één nieuwe groep 1.

We willen het convenant ondertekenen met zoveel mogelijk betrokken ouders. Ook u bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke gebeurtenis. Zodra we de datum hebben vastgesteld, hoort u van ons.

Geslaagde Open dag!

de ster over open dagDat was een zeer geslaagde open dag op de Talmaschool, zaterdag! We hebben veel enthousiaste ouders en kinderen zien rondlopen door een hartstikke leuke en goeie school. Alle teamleden ontzettend bedankt voor hun inzet!

We kondigden het al aan op de open dag: we gaan een ouderinitiatief opzetten, om van de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van Nieuw Crooswijk te maken. Details volgen z.s.m.

Lokale media (De Havenloods en de Ster) berichtten al direct over de open dag van de Talmaschool en onze presentatie. Heel leuk! Maar zie ook het videoverslag van Ton Geenen van Crooswijk leeft:

https:/C:\\Users\\filip\\Local Sites\\Croostwijk.youtube.com/watch?v=zHAm97sZHJI

 

Open dag A.S. Talmaschool

Kan de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van het nieuwe Nieuw Crooswijk worden? Wij denken van wel! Wij zijn in gesprek met de school, om hier een ouderinitiatief op te starten.

Op 16 april houdt de A.S. Talmaschool open dag. Het team presenteert de school en ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten. We willen je van harte aanbevelen er eens een kijkje te gaan nemen. Wij gaan er zelf zeker naartoe en we hopen er zoveel mogelijk buurtgenoten te treffen. We stellen ons graag aan je voor, en vertellen graag meer over ons initiatief.

Lees hier de brief over de open dag aan de Talmaschool die we in Nieuw Crooswijk verspreid hebben. En zet het in je agenda: 16 april van 10.00 tot 16.00 uur: open dag op de A.S. Talmaschool (Vaandrigstraat 15).

Boor onderzoekt vestiging in Nieuw Crooswijk

Boor, de koepel voor openbaar onderwijs in Rotterdam, onderzoekt de mogelijkheid om in Nieuw Crooswijk basisonderwijs aan te bieden. Dat is duidelijk geworden in ons overleg met bestuurders van Boor.

De koepelorganisatie voelt zich verantwoordelijk om in zoveel mogelijk Rotterdamse wijken openbaar basisonderwijs aan te bieden. Tot 2013 bood Boor in Nieuw Crooswijk onderdak aan Daltonschool Pierre Bayle. Doordat de herbouw van de wijk stokte, liep het leerlingenaantal op deze school sterk terug en zag Boor zich gedwongen de vestiging te sluiten.

Nu de herbouw van de wijk weer flink op gang komt, wil Boor onderzoeken of zij alsnog een vestiging kan openen in de wijk. De komende weken verdiept Boor zich in de (te verwachten) bevolkingsopbouw in de wijk, en voert zij overleg met andere scholen in de wijk en de gemeente.

Ondertussen wil Boor samen met ons als ouders in kaart brengen wat de ideale school voor de wijk zou zijn. Binnenkort gaan wij hierover om tafel met onderwijskundigen van de organisatie.

Als ouderinitiatief zijn wij erg blij met de betrokken en enthousiaste opstelling van scholenkoepel Boor. Wij verheugen ons op de nadere gesprekken – én op de samenwerking die hier mogelijk op volgt.

Nieuw Crooswijkers: “Een school moet dichtbij zijn”

Even een terugblik op onze enquête. Een kleine maand geleden peilden we met een online vragenformulier of er behoefte was aan meer/beter basisonderwijs in Nieuw Crooswijk. Eén mail aan onze wijkgenoten, één bericht op Facebook en een paar tweets leverden na twee weken al 65 reacties op. Geen onaardige score, vonden wij.

Inmiddels hebben we de enquête gesloten. Kijk even mee naar de resultaten; wij trekken de volgende conclusies:

Vrijwel alle respondenten vinden het “belangrijk”, “zeer belangrijk” of zelfs een “vereiste” dat een basisschool dichtbij is.

Bijna negentig procent van de respondenten overweegt zijn kind in Nieuw Crooswijk naar een (openbare) basisschool te sturen, als die er zou komen.

Niet alleen huidige bewoners, maar ook toekomstige bewoners van Nieuw Crooswijk pleiten voor goed basisonderwijs in de wijk. Oftewel: goed basisonderwijs maakt de wijk aantrekkelijk voor nieuwe bewoners.

Maar de belangrijkste uitkomst was nog wel, dat we in een mum van tijd een huiskamer vol betrokken buurtgenoten bij elkaar hadden. Mensen die willen meedenken en meehelpen om meer basisonderwijs in de wijk op poten te krijgen!

Prominente aandacht in AD en Havenloods

Via e-mail en Facebook nodigden we buurtgenoten uit om onze enquête in te vullen. En die gaven gehoor aan onze oproep; na een paar dagen hadden al meer dan vijftig mensen de enquête ingevuld.

Toen ook de Havenloods en het AD ons “nieuws” brachten, werden we al snel benaderd door schoolbestuurders en beleidsmakers. Kennelijk leefde het onderwerp…

AD  havenloods