Stroomversnelling voor Talmaschool

Het nieuwe schooljaar op de Talmaschool is uitstekend begonnen. Het “mengen” van de school gaat nog sneller dan verwacht.

In de kleutergroepen gaan dit schooljaar veel nieuwe leerlingen starten vanuit ons ouderinitiatief. We berichtten er al eerder over. Maar ook nu al zijn zo’n acht nieuwe leerlingen ingestroomd.

Aanleiding is de start van de Athena-afdeling van de Talmaschool, een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen (groepen 4 t/m 8). Deze kinderen volgen op de locatie Rusthoflaan, op een steenworp van de Talmaschool, een speciaal op hen afgestemd lesprogramma.

De Athena-afdeling is uniek voor Rotterdam. De leerlingen aan de Athena-afdeling, bij de start al zo’n dertig, zijn afkomstig uit Rotterdam en omstreken.

Sommige ouders van leerlingen aan de Athena-afdeling hebben ervoor gekozen broertjes en/of zusjes op de Talmaschool in te schrijven. Zij zijn niet alleen enthousiast over het speciale onderwijs aan de Athena-afdeling, maar ook over het onderwijs van de Talmaschool zelf.

Ben je benieuwd naar de Talmaschool? Kom dan vooral naar een open ochtend. Je wordt welkom geheten door een teamlid van de school en een van de ouders van ons ouderinitiatief. De eerste open ochtend is op vrijdag 2 september, om 9:00 uur. Zie voor meer info het agenda-item.

Zomervakantie, tijd voor zomerschool

Bijna twee maanden zomervakantie. Da’s bijna twee maanden geen school! Zo’n 25 leerlingen van de Talmaschool hadden daar geen zin in, en deden mee aan de Zomerschool.

Het leverde twee leerzame en gezellige weken op, die helemaal in het teken stonden van de Middeleeuwen. Samen met juf Emma, juf Roberta en juf Marisca bouwden de leerlingen in de schoolbibliotheek een fort, en gingen zij op een creatieve manier aan de slag met lezen, taal en rekenen. Ter afsluiting bezochten ze samen themapark Archeon. Een onvergetelijke ervaring!

Al voor het vijfde jaar achtereen organiseerde de Talmaschool een Zomerschool. Alle leerlingen kunnen (gratis) meedoen. De zomerschool is een prachtige manier om die akelig lange zomervakantie wat in te korten, en waar nodig kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Leerlingen die aan de zomerschool meededen beginnen beter voorbereid aan het nieuwe schooljaar.

 

Samenwerking van start!

Kort voor de zomervakantie hebben we onze samenwerking met de A.S. Talmaschool met een klein feestje bezegeld. We zetten onze handtekening onder ons prachtige en daadkrachtige convenant. Ook hebben we als initiatiefnemers allemaal onze kinderen op de Talmaschool ingeschreven.

We hebben er veel zin in. Samen met het bevlogen docententeam gaan we van de Talmaschool dé gemengde wijkschool van Nieuw Crooswijk maken.

Ook de gemeente Rotterdam was officieel aanwezig bij dit feestelijke moment. “We vinden dit een geweldig initiatief,” aldus Josine Meurs, hoofd van de afdeling onderwijs van de gemeente. “We weten zeker dat jullie er samen een succes van gaan maken.”

Zie voor meer foto’s van deze middag ook onze Facebook-pagina. En vergeet hem niet te liken!

Samen inschrijven, feest!

chocotaartOm onze uitstekende samenwerking met de A.S. Talmaschool te bezegelen, organiseren we op 4 juli een officiële en feestelijke bijeenkomst. Wij, de ouders van Croostwijk, schrijven dan samen onze kinderen in als leerling op de A.S. Talmaschool.

Heb jij ook gekozen voor de Talmaschool?  Doe mee en schrijf je kind(eren) samen met ons in! Hoe meer ouders zich bij ons initiatief aansluiten, hoe groter de feestvreugde…

Tijdens deze bijeenkomst zetten we ook onze handtekeningen onder het manifest dat we samen met het team van de Talmaschool hebben opgesteld. In dit document hebben we beschreven hoe we de komende jaren gaan samenwerken, om van de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van Nieuw Crooswijk te maken.

Minstens zo belangrijk als het officiële gedeelte, is dat we op 4 juli het glas kunnen heffen met alle medewerkers van de Talmaschool.  We zijn apetrots op de resultaten die we nu al samen met hen hebben geboekt. En we kijken uit naar de samenwerking de komende jaren. Dat is een klein feestje waard!

Samen inschrijven + ondertekenen manifest
maandag 4 juli, 16:00 – 17:00u.
A.S. Talmaschool, Vaandrigstraat 15.

Kom langs, doe mee, wees welkom!

2 juli: ouderborrel + speelafspraak

facebook_1465128011648Wegens succes herhaald: de borrel voor ouders die zich oriënteren op de A.S. Talmaschool. Op 4 juni hadden we al een gezellige en informatieve bijeenkomst bij de Speeltuinvereniging Crooswijk. Ouders leerden elkaar kennen en de kinderen gingen lekker hun gang op de speeltoestellen. Voor herhaling vatbaar, vinden wij.

Dus zet het in je agenda: 2 juli, 10:30 – 12:30, Speeltuinvereniging Crooswijk aan het Schuttersveld. Kom langs, stel al je vragen over de Talmaschool en ons ouderinitiatief, en maak kennis met je buurtgenoten!

Daarom de Talmaschool

IMG_8444De keuze voor een basisschool is een belangrijke stap voor kinderen én voor hun ouders. Een stap waar je als ouder goed over nadenkt.

Wij, de initiatiefnemers van Croostwijk, hebben veel scholen bezocht en met veel docenten, directeuren en bestuurders gesproken. Onze keuze is gevallen op de A.S. Talmaschool. Waarom? Hierbij onze overwegingen in een paar steekwoorden:

  • doordachte pedagogische visie;
  • enthousiast en goed opgeleid team;
  • ruim, licht en goed onderhouden pand;
  • goede locatie in onze eigen wijk;
  • uitstekende voorzieningen: kook- en muzieklokaal, eigen gymzaaltje, eigen bibliotheek, groot schoolplein.

Als we samen besluiten onze kinderen in te schrijven, hebben we in een mum van een tijd een mooie gemengde wijkschool op poten, daar zijn we van overtuigd.

Inmiddels (mei 2016) hebben we acht voorinschrijvingen voor de Talmaschool verzameld van ouders met tenminste een HBO-opleiding. Dit zijn: inschrijvingen van kinderen die in de loop van 2017 vier jaar worden. De komende tijd worden dat er vast en zeker meer. Voor de nieuwe leerjaren daarna tekenen zich nog grotere groepen af.

Overweegt u uw kind op de Talmaschool in te schrijven? Of twijfelt u nog? Vul s.v.p. uw gegevens in op ons interesseformulier, we komen graag met u in contact.

Samenwerking met Talmaschool

Croostwijk opendag Talma (2 van 25)Goed nieuws! Na de geslaagde Open dag op 16 april (zie foto), is ons overleg met de A.S. Talmaschool in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels hebben we meerdere bijeenkomsten met het team van de school gehad. Daarbij hebben we afgesproken: we gaan een ouderinitiatief opstarten op en met de Talmaschool, om er dé wijkschool van Nieuw Crooswijk van te maken.

We hebben een convenant opgesteld, waarin we onze plannen hebben vastgelegd. Dit zijn de hoofdpunten:

Het onderwijs is uitstekend aan de Talmaschool. Daar hoeft niks aan te veranderen; de pedagogische visie is goed doortimmerd.

De komende jaren gaan we veel publiciteit genereren voor de school. Zo willen we ervoor zorgen dat íedereen in de wijk weet wat voor goeie school de Talmaschool is. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de nieuwe, veelal hoger opgeleide inwoners van de wijk. Want dat is de groep die de Talmaschool nu nog links laat liggen.

We streven naar minimaal een derde kinderen van hoogopgeleide ouders (HBO+) in een klas van maximaal vijfentwintig leerlingen. Kinderen van hoogopgeleide ouders worden in groepjes in een klas geplaatst.

Op dit moment werkt de Talmaschool niet samen met een buitenschoolse opvang (BSO). Hierin gaan we z.s.m. verandering brengen.

De instroom van kinderen “uit het ouderinitiatief” start vanaf september 2016. In januari 2017 kan dan de eerste gemengde groep 1 starten, en daarna ieder jaar minstens één nieuwe groep 1.

We willen het convenant ondertekenen met zoveel mogelijk betrokken ouders. Ook u bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke gebeurtenis. Zodra we de datum hebben vastgesteld, hoort u van ons.

Geslaagde Open dag!

de ster over open dagDat was een zeer geslaagde open dag op de Talmaschool, zaterdag! We hebben veel enthousiaste ouders en kinderen zien rondlopen door een hartstikke leuke en goeie school. Alle teamleden ontzettend bedankt voor hun inzet!

We kondigden het al aan op de open dag: we gaan een ouderinitiatief opzetten, om van de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van Nieuw Crooswijk te maken. Details volgen z.s.m.

Lokale media (De Havenloods en de Ster) berichtten al direct over de open dag van de Talmaschool en onze presentatie. Heel leuk! Maar zie ook het videoverslag van Ton Geenen van Crooswijk leeft:

https:/C:\\Users\\filip\\Local Sites\\Croostwijk.youtube.com/watch?v=zHAm97sZHJI

 

Open dag A.S. Talmaschool

Kan de A.S. Talmaschool dé gemengde wijkschool van het nieuwe Nieuw Crooswijk worden? Wij denken van wel! Wij zijn in gesprek met de school, om hier een ouderinitiatief op te starten.

Op 16 april houdt de A.S. Talmaschool open dag. Het team presenteert de school en ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten. We willen je van harte aanbevelen er eens een kijkje te gaan nemen. Wij gaan er zelf zeker naartoe en we hopen er zoveel mogelijk buurtgenoten te treffen. We stellen ons graag aan je voor, en vertellen graag meer over ons initiatief.

Lees hier de brief over de open dag aan de Talmaschool die we in Nieuw Crooswijk verspreid hebben. En zet het in je agenda: 16 april van 10.00 tot 16.00 uur: open dag op de A.S. Talmaschool (Vaandrigstraat 15).

Boor onderzoekt vestiging in Nieuw Crooswijk

Boor, de koepel voor openbaar onderwijs in Rotterdam, onderzoekt de mogelijkheid om in Nieuw Crooswijk basisonderwijs aan te bieden. Dat is duidelijk geworden in ons overleg met bestuurders van Boor.

De koepelorganisatie voelt zich verantwoordelijk om in zoveel mogelijk Rotterdamse wijken openbaar basisonderwijs aan te bieden. Tot 2013 bood Boor in Nieuw Crooswijk onderdak aan Daltonschool Pierre Bayle. Doordat de herbouw van de wijk stokte, liep het leerlingenaantal op deze school sterk terug en zag Boor zich gedwongen de vestiging te sluiten.

Nu de herbouw van de wijk weer flink op gang komt, wil Boor onderzoeken of zij alsnog een vestiging kan openen in de wijk. De komende weken verdiept Boor zich in de (te verwachten) bevolkingsopbouw in de wijk, en voert zij overleg met andere scholen in de wijk en de gemeente.

Ondertussen wil Boor samen met ons als ouders in kaart brengen wat de ideale school voor de wijk zou zijn. Binnenkort gaan wij hierover om tafel met onderwijskundigen van de organisatie.

Als ouderinitiatief zijn wij erg blij met de betrokken en enthousiaste opstelling van scholenkoepel Boor. Wij verheugen ons op de nadere gesprekken – én op de samenwerking die hier mogelijk op volgt.