Samenwerking met Talmaschool

Croostwijk opendag Talma (2 van 25)Goed nieuws! Na de geslaagde Open dag op 16 april (zie foto), is ons overleg met de A.S. Talmaschool in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels hebben we meerdere bijeenkomsten met het team van de school gehad. Daarbij hebben we afgesproken: we gaan een ouderinitiatief opstarten op en met de Talmaschool, om er dé wijkschool van Nieuw Crooswijk van te maken.

We hebben een convenant opgesteld, waarin we onze plannen hebben vastgelegd. Dit zijn de hoofdpunten:

Het onderwijs is uitstekend aan de Talmaschool. Daar hoeft niks aan te veranderen; de pedagogische visie is goed doortimmerd.

De komende jaren gaan we veel publiciteit genereren voor de school. Zo willen we ervoor zorgen dat íedereen in de wijk weet wat voor goeie school de Talmaschool is. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de nieuwe, veelal hoger opgeleide inwoners van de wijk. Want dat is de groep die de Talmaschool nu nog links laat liggen.

We streven naar minimaal een derde kinderen van hoogopgeleide ouders (HBO+) in een klas van maximaal vijfentwintig leerlingen. Kinderen van hoogopgeleide ouders worden in groepjes in een klas geplaatst.

Op dit moment werkt de Talmaschool niet samen met een buitenschoolse opvang (BSO). Hierin gaan we z.s.m. verandering brengen.

De instroom van kinderen “uit het ouderinitiatief” start vanaf september 2016. In januari 2017 kan dan de eerste gemengde groep 1 starten, en daarna ieder jaar minstens één nieuwe groep 1.

We willen het convenant ondertekenen met zoveel mogelijk betrokken ouders. Ook u bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke gebeurtenis. Zodra we de datum hebben vastgesteld, hoort u van ons.


Geplaatst

in

door

Tags: